17.11.2020

Centrum Wiedzy COGNITARIUM Koszalin: 2. nagroda w otwartym konkursie

Centrum Wiedzy COGNITARIUM, którego budowę planuje Politechnika Koszalińska na swoim kampusie,  pomieści nową siedzibę Biblioteki Głównej i Archiwum Głównego PK oraz kilku innych placówek kulturalnych. Ma to być przede wszystkim przestrzeń dla prezentacji zasobów wiedzy i wymiany naukowej, prowadząca jednak również działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz lokalnej społeczności. Obok galerii i sal konferencyjnych znajdą się w niej także strefy relaksu i kawiarnie. 

6. listopada 2020 sąd konkursowy ogłosił wyniki postępowania i 2. nagrodę przyznał projektowi Heinle, Wischer und Partner. Jury wyróżniło projekt za  "Rygorystycznie zdefiniowaną, czystą, minimalistycznie klarowną formę, która staje się znakiem formalnym o nośności właściwej obiektowi organizującemu i dominującemu przestrzeń kampusu."

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Anna Stryszewska-Słońska, Adriana Sowa, Wojtek Wiśniewski, Łukasz Kaczmarek, Marta Wróblewska, Karol Mądrecki

Loading…