Skip to main content

Nowoczesne środowiska pracy: Nasz projekt dla Centrum Administracyjnego w Dreźnie

Wraz z zespołem BAM Deutschland AG opracowaliśmy w ramach dialogu konkursowego rozwiązanie dla budowy nowego centrum administracyjnego przy Ferdinandplatz w Dreźnie, reprezentującego aspiracje Drezna - stolicy kraju związkowego - jako kosmopolitycznego ośrodka badań i technologii, nowoczesnego, zorientowanego na przyszłość i bliskiego swoim obywatelom. Nasz projekt jest zdeterminowany przez ideę stworzenia zrównoważonej i elastycznej podstawy dla innowacyjnego, przyjaznego środowiska pracy, które nadaje administracji miasta zupełnie nową tożsamość. Genius loci oddziałuje na architekturę, wartości społeczne i socjalne naszego demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego tworzą fundament etyczny, a przyszłościowe możliwości technologiczne budownictwa są narzędziami kształtowania formy.

W dniu 25 stycznia 2021 r. odbyło się ostatnie posiedzenie jury w postępowaniu konkursowym. Do fazy końcowej zgłoszono dwa projekty, które w ostatnich tygodniach zostały poddane szczegółowej  ocenie wstępnej. Jury zdecydowało o wyborze koncepcji przedstawionej przez Ed. Züblin AG w konsorcjum ofertowym z Dressler Bau GmbH. Projektantami są Tchoban Voss z Drezna i Barcode Architects z Rotterdamu. Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektu.

Link do > filmu

Team Heinle, Wischer und Partner: Thomas Heinle (odpowiedzialny Partner), Zhao Zheng, Stefanie Birke, Tianqi Gao, Brygida Hanka, Klara Kolck, Milos Kostic, Sara Kroll, Norbert Mayer, Mark Ullrich