Praca w zespole

Zatrudniamy ponad 300 pracowników z przeszło 30 krajów: praca w dużym, różnorodnym zespole zawsze łączy się z koniecznością odnalezienia równowagi pomiędzy idealną organizacją a kreatywnością jednostki oraz chwili. Przyjazne relacje i otwarty dialog pomiędzy kolegami charakteryzują współpracę w biurze Heinle, Wischer & Partner. Budowana i wzmacniana jest ona przez wspólne uroczystości, wycieczki oraz wyjazdy na narty.

Nasza postawa

Dążymy do tworzenia najlepszej architektury. Niezależnie od różnorodności zadań i miejsc nasza wspólna postawa kształtuje nasze działania. Oparta jest ona na szacunku dla historii i kultury danego miejsca, respektowaniu potrzeb osób, dla których projektujemy i tworzeniu przyszłościowych wizji.

Partnerzy spółki

Till Behnke
Markus Kill
Edzard Schultz
Jens Krauße
Thomas Heinle
Dr. Alexander Gyalokay
Christian Pelzeter
Hanno Chef-Hendriks

Kierownik biura we Wrocławiu:

Anna Stryszewska-Słońska

Nasze siedziby w Stuttgarcie, Berlinie, Kolonii, Dreźnie, Wrocławiu i Erlangen łączy sieć ścisłej, przejrzystej i osobistej komunikacji.

 

 

Dewiza zrównoważonego rozwoju

Planujemy i realizujemy projekty zgodnie z założeniami różnych systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa. W naszych zespołach projektowych pracują sprawdzeni eksperci z zakresu systemów oceny Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (DGNB) i Zrównoważonego Budownictwa dla Budynków Federalnych (BNB), a także LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Ściągnij listę referencji BNB/DGNB

BIM - integratywny model planowania

Od little closed do open BIM - ponad pięćdziesiąt naszych projektów realizowanych jest przy integratywnym użyciu technologii modelowania informacji o budowaniu BIM. Szkolenia wewnętrzne, stała wymiana między projektami oraz nadzór przez doświadczonych pracowników charakteryzują pracę w naszych zespołach BIM.

 

Nasza oferta

Nasze biuro zapewnia obsługę wszystkich faz projektu i budowy - od konkursu po nadzór budowlany. Oferujemy rozszerzone spektrum usług z zakresu projektowania zintegrowanego dla realizacji w Niemczech i za granicą. Opierając się o masterplany opracowujemy strategie zrównoważonego i długoterminowego rozwoju.

Wystawa cyfrowa

Wystawa „Heinle Best Of” poświęcona jest założycielowi naszego biura Erwinowi Heinle. Można ją odwiedzić w dowolnym momencie – w cyfrowej sali wystawowej pod adresem heinle-best-of.de

Przedstawia ona twórczość Erwina Heinlego, przede wszystkim jednak jego osobowość. Oryginalne dokumenty z różnych dziesięcioleci opowiadają o przygodach architekta, który był również narciarzem, profesorem, miłośnikiem sztuki, przedsiębiorcą, pionierem ...
 

Erwin Heinle i Robert Wischer

Kolebka w Szwabii: historia naszego biura rozpoczęła się w 1962 roku w postaci spółki partnerskiej Erwina Heinle i Roberta Wischera. Obszar działania od samego początku był szeroko zakrojony, szczególną cechą było podejmowanie kompleksowych zadań, złożonych pod względem projektowym, funkcjonalnym i technicznym.

Przykładami tego typu realizacji są kliniki uniwersyteckie i inne w Kolonii, Getyndze i Dusseldorfie, Niemieckie Centrum Badań Onkologicznych w Heidelbergu, Wioska Olimpijska w Monachium czy wieże telewizyjne w Stuttgarcie, Norymberdze i Kolonii. Wspólny budynek mieszkalno-biurowy Erwina Heinle i Roberta Wischera w Stuttgarcie

przejrzystością swej struktury i ukształtowania odzwierciedla sposób myślenia obu architektów.
 

Prof. Erwin Heinle
Prof. Robert Wischer

Publikacje 

Założyciele naszego biura, zaangażowani również w badania naukowe i działalność dydaktyczną, duży nacisk kładli także na krytyczny dyskurs oraz refleksję nad własną pracą. Jest to tradycja, którą obecnie z radością kontynuujemy.

Aktualności:
> budowa Centrum Badań MAIN
> ERWIN HEINLE BEST OF – katalog wystawowy

Ściągnij wykaz publikacji

Loading…