Freiburg University Hospital, Niemcy, Centre of Translational Cell Research

Inwestor:
Badenia-Wirtembergia reprezentowany przez Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Universitätsbauamt Freiburg (University Construction Board), Niemcy
Usługi:
  • Usługi architektoniczne
    Usługa: 2 - 9
Ukończenie:
12 / 2015
Powierzchnia brutto:
7.652 qm
Otwarte struktury, badania interdyscyplinarne
Aby wzmocnić współpracę interdyscyplinarną, w nowym budynku zostaną skupione obszary badawcze dla pacjentów z nowotworami i niedoborami odporności. Jako jasna bryła sześcienna centrum badawcze uzupełnia istniejącą już „klamrę instytutu” w klinice uniwersyteckiej. Jego fasada z rastrem utworzonym z białej konstrukcji metalowej, która stanowi wyraźny kontrast w stosunku do czarnych profili szklanej fasady, interpretuje motyw kasetowy istniejącej zabudowy.

Kompaktowa konstrukcja minimalizuje nadbudowaną powierzchnię działki, a także straty ciepła. W letnie dni zapewniona jest zewnętrzna ochrona przed słońcem. Organizacja wewnętrzna jest dwuczęściowa: przestrzeń biurowa i pomieszczenia socjalne są zorientowane na południe, natomiast wysoko zainstalowane obszary laboratoryjne ze strefą analiz na fasadzie — na północ. Wielkoprzestrzenne laboratoria są podzielone w oparciu o łatwy do przekształcenia modułowy system ścian i mebli. Oszklone ściany tworzą maksymalną przejrzystość.
Loading…