Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Niemcy, Nowy budynek laboratorium MAIN „Materials, Architecture and Integration of Nanomembranes"

Inwestor:
Saksonia reprezentowany przez Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Chemnitz (Saxon Property and Building Management), Niemcy
Usługi:
  • Usługi architektoniczne
    Usługa: 2 - 9
Ukończenie:
09 / 2017
Powierzchnia brutto:
9.598 qm
Nagrody:
Industrial Building Award 2020 (Honorable Mention)
Nagroda architektury miasta Chemnitz 2018 (uznanie)
Laboratorium krótkich dróg
W urbanistycznie heterogenicznym środowisku kampusu uniwersyteckiego nowy budynek badań ze swym długim frontem zamyka blokową zabudowę „brzegową” z czasów założenia i tworzy nowe relacje wizualne w dzielnicy. Jasna bryła budynku charakteryzuje się ściśle podzieloną fasadą i jest podzielona przez duże wcięcia i zamknięte części fasadowe. Dla ochrony wrażliwych na wibracje nanometryczne urządzenia pomiarowych spoczywa ona na niezwykle sztywnej, żelbetowej płycie podłogowej o grubości 1,60 m.

Koncepcja użytkowania hołduje idei krótkich dróg: biura i laboratoria są położone naprzeciwko siebie, pomiędzy znajdują się pomieszczenia komunikacyjne i funkcje pomocnicze, bez konieczności rezygnacji z kontaktu wzrokowego. Rytm pracowni przerywany jest w dwóch punktach budynku przez dwupoziomowe pomieszczenia wypoczynkowe z galerią, tzw. ogrodami wiedzy. Stanowią one dla naukowców wizualny i treściowy kontrast z pracą w laboratorium.
Loading…