Uniwersytet w Tybindze, kampus innowacji Cyber Valley (1. odcinek budowy)

Inwestor:
Usługi:
  • Usługi architektoniczne
    Usługa: 2 - 9
Ukończenie:
06 / 2023
Powierzchnia brutto:
12.385 qm
Kreatywne przestrzenie dla sztucznej inteligencji
W ofensywie badawczej Cyber Valley, finansowanej przez kraj związkowy Badenię-Wirtembergię, Instytut im. Maksa Plancka ds. Inteligentnych Systemów, Uniwersytet w Tybindze i Uniwersytet w Stuttgarcie łączą siły z siedmioma partnerami z przemysłu. Wspólnym celem jest dalszy rozwój regionu Stuttgartu-Tybingi jako wiodącej placówki badawczej w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Projekt skupia nowe katedry, grupy badawcze i doktorantów z Uniwersytetu w Tybindze i Instytutu Maksa Plancka ds. Inteligentnych Systemów, a także innych instytucji partnerskich. Ponadto współpraca nauki i przemysłu ma na celu stworzenie środowiska dla zakładania nowych, cieszących się sukcesem firm z dziedziny sztucznej inteligencji.

Nacisk kładziony jest na obszary badawcze dotyczące uczenia maszynowego, robotyki i widzenia komputerowego. Biuro Heinle, Wischer und Partner otrzymało zlecenie na realizację pierwszego etapu budowy nowego budynku badawczego z częścią biurowo-eksperymentalną oraz obszarami seminaryjnymi.
Loading…