Teatr Festiwalowy Festspielhaus Hellerau - Europejskie Centrum Sztuki, Drezno, remont i modernizacja dawnych koszar wschodnich

Inwestor:
Miasto Drezno, Niemcy
Usługi:
  • Usługi architektoniczne
    Usługa: 2 - 9
Ukończenie:
12 / 2022
Powierzchnia brutto:
3.456 qm
Taniec w czasie
Teatr Festiwalowy Hellerau wzniesiony został przez Heinricha Tessenowa w latach 1911/12. Centralną ideą projektu jest odtworzenie pierwotnego układu urbanistycznego całego kompleksu, jednak w przekształconej formie. W tym celu wejście zaprojektowano jako otwarte foyer o pełnej wysokości budynku. Podobnie jak artysta na scenie, pomieszczenie to ukazuje, co w nim jest wyjątkowego: zabytkową konstrukcję dachową, która jest unikalnym elementem tego budynku.

Z foyer dostępne są wszelkie strefy użytkowe: gabinety artystów, gastronomia, pracownie i atelier. Dwie obszerne, dwupiętrowe sale – sala prób i scena studyjna – są ze sobą połączone. Zakoncypowane jako „black box” i „white box” reprezentują one różne fazy twórczości artystycznej: salę prób zaprojektowano jako neutralne, ciemne pomieszczenie służące do skupionych ćwiczeń i wewnętrznej koncentracji. Natomiast scena studyjna jest jasną, rozświetloną salą („white box”), nie czekającą na nic innego, jak tylko na wielki pokaz.
Loading…