Centrum Lecznicze Infekcji Koronawirusem, Berlin

Inwestor:
State of Berlin
Usługi:
  • Usługi architektoniczne
    Usługa: 1 - 8
Ukończenie:
04 / 2020
Powierzchnia brutto:
19.000 qm
Centrum Lecznicze Infekcji Koronawirusem na berlińskich terenach targowych przy ulicy Jafféstraße ma na celu odciążenie berlińskich szpitali, umożliwiając im opiekę nad pacjentami w ciężkim stanie. W tym celu osoby zarażone wirusem Covid-19, nie wymagające intensywnej terapii, mają być przenoszone do Centrum Leczniczego. W hali targowej 26 przy Jafféstraße ukończono już pierwszą strefę zabiegową dysponującą wstępnie około 500 łóżkami; około 20 procent miejsc wyposażono w respiratory. Projekt realizowany jest na zlecenie Administracji Senatu Berlińskiego ds. zdrowia, opieki i równouprawnienia.

Modułowa struktura Centrum Leczniczego Infekcji Koronawirusem oparta jest na zmiennych klastrach, z których każdy oferuje 16–24 łóżek. Zaletą systemu klastrowego, oprócz jego elastyczności, jest możliwość jego dostosowania do innych lokalizacji. Dla personelu na zewnątrz hali wystawowej znajduje się budynek złożony z modułów przestrzennych, mieszczących szatnie, biura i inne pomieszczenia.

Główny nacisk położono na funkcjonalną jakość opieki medycznej, nie zaniedbując jednocześnie potrzeb pacjentów i pracowników. Budynek gwarantuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby umożliwić szybką realizację projektu, zwykłe procesy planowania i koordynacji dzięki ukierunkowanej, bezpośredniej i decyzyjnej komunikacji udało się ograniczyć do niezbędnych elementów.
Loading…